Active button  Startsida
Active button  Nyheter
Active button  Stiftelsens bakgrund 
  Verksamhet och syfte

  Kontaktuppgifter

        Styrelse
        Arbetsgrupp

  Stadgar
  Bilar
  Motorcyklar
  Övriga föremål
  Stipendium
  Länkar
  Information in English
 
Styrelse

 

Stiftelsens postadress är:

Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar
Box 46
731 21 Köping

 

Funktion Namn Telefon Epost
Ordförande Ulf Edlund 016-25832, 070-2523644 ordforande@bertillindbladsstiftelse.se
V. ordförande Hans Eriksson    
       
Sekreterare Björn-Eric Lindh 070-7251251 sekreterare@bertillindbladsstiftelse.se
       
Kassör Thomas Palm    
       
Ledamot Göran Flank    
       
Ledamot Carl-Einar Mellander    
       
Ledamot Carl-Anders Magnusson    
       
Ledamot Anders Läck    
       
Ledamot Per Dahl    
       
Ledamot Lennart West    
       
Suppleant Sören Huzelius

 

                                     © 2016 Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar webmaster@bertillindbladsstiftelse.se