Active button  Startsida
Active button  Nyheter
Active button  Stiftelsens bakgrund 
  Verksamhet och syfte

  Kontaktuppgifter

        Styrelse
        Arbetsgrupp

  Stadgar
  Bilar
  Motorcyklar
  Övriga föremål
  Stipendium
  Länkar
  Information in English
 
Styrelse

 

Stiftelsens postadress är:

Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar
c/o Thomas Palm, Fjärilsgatan 9, 73154 Köping

 

Funktion Namn Telefon Epost
Ordförande Hans Eriksson 0705 20 19 83 herikss5@hotmail.com
V. ordförande Göran Flank    
       
Sekreterare Lennart West    
       
Kassör Thomas Palm    
       
Ledamot Ulf Edlund    
       
Ledamot Carl-Einar Mellander    
       
Ledamot Carl-Anders Magnusson    
       
Ledamot Anders Läck    
       
Ledamot Per Dahl    
       
Ledamot Björn-Eric Lindh    
       
Suppleant Sören Huzelius

 

                                     © 2022 Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar webmaster@bertillindbladsstiftelse.se