Active button  Startsida
Active button  Nyheter
Active button  Stiftelsens bakgrund
  Verksamhet och syfte
  Kontaktuppgifter
  Stadgar
  Bilar
  Motorcyklar
  Övriga föremål
  Stipendium
  Länkar
  Information in English
 
Stipendium


Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar delar årligen ut stipendier till personer eller organisationer som gjort ett förtjänstfullt arbete inom den motorhistoriska forskningen. ​Lindblad ansåg att motorhistorisk forskning, gärna in i minsta detalj, ​var lika viktig som att bevara och renovera bilar och motorcyklar.

 

 

2023 Bengt Stånge för mångåriga tekniska insatser och avancerad problemlösning vid restaurering av historiska fordon i Sverige.  
2022

Jakriborg Prix för att under 15 år gett publik möjlighet att se och höra klassiska bilar i aktion som tävlat under enkla former i social gemenskap präglad av tidsandan.

2021

Bertil Björkman för mångårigt arbete med A-Ford i Sverige – dokumentation, renovering och entusiasm – för en av världens mest kända bilmodeller.


2020

Owe Persson och Jan Segerfelt för omfattande publicistisk verksamhet kring fordonstrafikens utveckling inte minst i Västsverige


Stig Fransson för renoveringarna av flera bilar från tiden fram till mitten av 1930-talet som med tidstypiska tillbehör ingår i hans museum.


2019

Aros Motorveteraner för arbetet med att återställa VABIS 1903 till sitt ursprungliga och körbara skick samt att klarlägga dess tidiga historia.


2018

Tommy Bäckström, Trafik Nostalgiska förlaget, för sin omfattande utgivning av trafikhistorisk litteratur.


2017

Peter Haventon för hans omfattande motorhistoriska artiklar publicerade i olika tidskrifter och böcker.


2016

Bo Byman för livslångt motorhistoriskt forskande och samlande samt skapandet av ett unikt lokalt teknikhistoriskt museum.


Erik och Inger Örtlund r livslångt motorhistoriskt forskande och samlande samt skapandet av ett unikt lokalt teknikhistoriskt museum.


2015

Jan Melin för omfattande bilhistorisk forskning, särskilt beträffande Mercedes-Benz kompressormatade vagnar.


2014

Bugattisektionen inom Automobilhistoriska klubben för uttömmande forskning rörande samtliga de Bugattibilar som funnits i Sverige, och som publicerats i Nordic Bugatti Register.


Kent Ekberg för ett omfattande forskningsarbete kring den tidiga bilismen i Värmland och för boken När bilen kom till Värmland - bilismen och bilarna 1905-1930.


2013

Åsmund Nordahl samt medförfattarna Bengt Andersson, Carl-Gunnar Melin och Wilgot Åhs för boken Fordonen, vägarna och motorsporten i västra Värmland.


Gert Ekström för mångårig gärning som inspiratör på Tekniska museet, för ingående forskning i svensk fordons-historia och som författare till ett stort antal publikationer.


2012

Thomas Lissing för ingående forskning om hur bilen kom till Kronobergs län, vilket resulterat i boken Automobiler på G - bilen i Kronobergs län 1900-1930.


Bengt Ason Holm för stora insatser till gagn för svensk och internationell motorhistoria - som tecknare, fotograf, författare, redaktör och entusiast.

 

2011

Rickard Bruzelius för ingående forskning om tävlingarna på Råbelövsbanan i Kristianstad, vilket resulterat i boken Skåneloppet Sveriges Grand Prix 1952-1961.


Ingemar Edlund för omfattande tillverkning av karosser vilket gjort att ett stort antal historiska bilar kunnat bevaras åt eftervärlden.

 

2010

Jan Ströman för boken Svenska karosserimakare – Berättelsen om ett hantverk,


Aros Motorveteraner (anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet) för forskning kring, och restaurering av en motor konstruerad av Gustaf Erikson cirka 1901.


2009

Jan Jönsson som genom sina stora kunskaper om Bugatti-bilar genom underhåll, renovering och reservdelsanskaffning kunnat hjälpa många ägare att erhålla körbara bilar.


Rune Eriksson och Lars Ericson som i artikeln Thule, en kortlivad svensk bilfabrik genom omfattande forskning dokumenterat historien om den svenska lastbilstillverkaren och historiken runt de Thule-lastbilar som levererades.


2008

Sture Lundin som med stort hantverkskunnande och omsorg om tekniska detaljer under mer än 30 år hjälpt entusiaster världen över att restaurera T-Fordar för framtida bruk.

 

Per Gillbrand för omfattande och banbrytande insatser inom svensk motorutveckling och för folkbildande föredragsverksamhet med modellmotorer som hjälp.


2007

Tidaholms kommuns bilgrupp för dokumentering och renovering av fordon som tillverkats av Tidaholms Bruk.


Lennart W. Haajanen för den banbrytande boken Illustrated Dictionary of Automobile Body Styles, monografier över fordon i Göteborgs Stadsmuseums samlingar samt forskning rörande de Bugatti-vagnar av typ 35 som funnits i Sverige.


2006

Erik Ahlsén för boken Vägen tillbaka - en Bentley.


Edward Isakson Niregård för provpublikationen Jensen Motors Ltd.


2005

Per Bennström för hans ingående forskningar kring Rämen-tävlingarna.

 

Per-Börje Elg för mångårig forskning i svensk motorhistoria.


2003

M.G. Car Club of Sweden (anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet) för jubileumsnummer om M.G.-bilar i Sverige före andra världskriget.


2002

Bengt Brolin för boken Gotlands bilhistoria som på över 400 sidor uttömmande berättar om Gotlands äldre bilhistoria.


2001 Jan Ströman för forskning om äldre automobiler och automobilhistoria som publicerats i Autohistorica under många år.  

 

                                     © 2024 Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar webmaster@bertillindbladsstiftelse.se